animatie-film

MEER RESULTAAT MET LEVERANCIERS

Iedereen die leveranciersrelaties serieus neemt, is het er langzamerhand over eens. Leveranciers kunnen steeds meer bijdragen aan het resultaat en toekomstperspectief van organisaties. Noem het co-creatie, vaak met meerdere leveranciers. Wij zorgen ervoor dat leveranciers dit daadwerkelijk doen. Door kansen te verzilveren en risico’s af te dekken. Met focus op mensen, structuur en draagvlak. De combinatie van deze drie genereert pas echte impact op het rendement. Dat is de rode draad in ons werk. Met u samen wérken aan het verder professionaliseren van uw (inkoop)organisatie.

CONCREET BETEKENT DIT...

WERKEN AAN VERANDERING

werken aan veranderingDe juiste leverancier op de juiste plek inzetten. Dat vraagt om specifieke vaardigheden en competenties op het gebied van communicatie, ondernemerschap en visie. Met onze trainingen ontwikkelen wij deze vaardigheden bij uw mensen. Middels teambuilding, coaching of workshops. What’s in a name? Met elkaar aan het werk gaan aan resultaatgerichte verandering. Dat vraagt om zowel groeps- als individuele aandacht en invulling. Wij zorgen hiervoor. Doelgericht en meetbaar.

Lees verder

Wij geloven sterk in het samen wérken aan gedragsverandering die bij de inkoper van deze tijd hoort; je onafhankelijk, moedig en positief kritisch durven opstellen.

We werken daarom meestal met kleine groepen van 6-12 personen. Of 1 op 1 in geval van individuele coaching. In beide gevallen gaan we aan het werk aan de hand van bestaande problematiek en situatie. Daardoor kom zowel inhoud als gedrag aan de orde. Dat maakt impact is onze ervaring. En leidt tot beoogde verandering. Ons doel is te laten zien dat door bepaald gedrag toe te passen de output en energie van de groep of het individu versterkt en daarmee het vertrouwen.

INNOVEREN EN VERSNELLEN MET STARTUPS

werken aan veranderingSamenwerken met Startups leidt tot slimme en creatieve producten en diensten. Maar hoe organiseer je dat? De verschillen tussen grote, kapitaalkrachtige organisaties en kleinere startups zijn vaak groot. Dan is het van belang om snel vast te stellen waar het gemeenschappelijke belang ligt. En dat om te zetten naar heldere doelstellingen, commerciële afspraken en resultaten.

Lees verder

Wij vinden het belangrijk dat beide partijen goed begrijpen wat de basis van de samenwerking is. Het gezamenlijk beoogde resultaat. Kort en helder geformuleerd, twee benen op de grond. Dat is het anker van de samenwerking. Want vaak is er niet veel tijd om uit te vinden of de samenwerking succesvol kan worden.

We leggen dan focus op wat partijen nodig hebben en kunnen inbrengen om het beoogde resultaat te bereiken. Hierbij worden ook de risico’s worden vastgesteld. Helder en met tussentijdse milestones en opt-outs. Met respect voor beide partijen. Vandaag en in de toekomst.

INZETTEN TIJDELIJKE CAPACITEIT

inzetten tijdelijke capaciteitOm verschillende redenen kan er een specifieke behoefte zijn bij de invulling van een inkooptraject. Bijvoorbeeld een eenmalig of unieke aanbesteding in de markt. Of langdurige afwezigheid van een medewerker. Voor dit soort situaties bieden wij tijdelijke ondersteuning.

Lees verder

Met onze manier van werken zorgen wij dat de juiste mensen in de organisatie betrokken worden bij het inkoopproces. Daarbij hoort het stellen van de juiste vragen, het maken van keuzes en het nemen van besluiten. Zodat er gekocht wordt wat er echt nodig is in het belang van uw klant (end-to-end). De best mogelijke oplossing voor de beste prijs. Dit vertaalt zich concreet in contracten met heldere SLA’s, KPI’s en incentives. Contracten die helder zijn en daarmee borg staan voor een goede werkrelatie.

LEIDING GEVEN AAN VERANDERING

werken aan veranderingBehoefte aan tijdelijke aansturing van de inkoopfunctie? Iemand die de afdeling op koers brengt én houdt? Onze interim aanpak typeert zich door met de hele afdeling aan het werk te gaan met de beoogde verandering. Een helder gedefinieerd traject van A naar B.

Lees verder

Als het gaat om interim-management spreken wij concrete doelstellingen af zodat we samen met onze klanten daadwerkelijk vooruitkomen. Dit vertalen wij naar zowel groeps- als individuele doelstellingen en realiseren de invulling daarvan.

Wij geloven sterk in het samen wérken aan gedragsverandering die bij de inkoper van deze tijd hoort; je onafhankelijk, moedig en positief kritisch durven opstellen.

Het resultaat telt. Wij leveren dit resultaat en maken het zichtbaar.

UITVOEREN VAN SCANS EN DUE DILLEGENCES

uitvoeren van scans en due diligensHeeft u het gevoel dat u meer rendement uit uw (inkoop)organisatie kan halen? Een eerste stap om dat concreet te maken is een Quick Scan, Audit of Risk Assesment. Dat geeft u de eerste inzichten waar de kansen en potentiele gevaren liggen. In geval van overnameplannen van andere bedrijven, leveren we een bijdrage in het Due Diligence proces.

Lees verder

Bij een Quick Scan kijken wij samen met u naar wat er wordt ingekocht door het analyseren van aanwezige financiële informatie. We gaan vervolgens op zoek naar het ‘waarom’ en ‘hoe’ er ingekocht wordt. We doen dit met medewerkers uit verschillende disciplines in de organisatie. Aan de hand daarvan rapporteren we onze bevindingen.

Wilt u meer inzicht hoe effectief de procedures en regels rondom inkoop werken, dan is een Audit op zijn plaats. Tijdens een Audit ligt de focus op zaken als (leveranciers) risico’s, effectiviteit van processen en kwaliteit van de inkooporganisatie. Zowel een Quick Scan als Audit kan in korte tijd worden gerealiseerd. Het is eerder een kwestie van dagen dan van weken voordat u weet waar u aan toe bent.

Bij ondersteuning in het Due Diligence proces ligt de focus op het in kaart brengen van inkooprisico’s en synergiën van de potentiele overname kandidaat.