MEER RENDEMENT UIT DE TENT

ONZE AANPAK

Een goede samenwerking met leveranciers kan alleen gerealiseerd worden als mensen de logica erachter begrijpen en het belang ervan inzien. Dat gaat verder dan recht-toe-recht-aan inkopen. Daar is draagvlak voor nodig. Een positieve beleving. Dat ontstaat pas als mensen betrokken worden en zien hoe het werkt in de praktijk.

Tot echt rendement komen is een proces. Met een duidelijke focus op de te behalen resultaten. Omdat iedere organisatie zijn eigen manier van werken heeft, vraagt dit om een aanpak op maat. Met oog voor mensen, organisatie en resultaat. Dat is wat we doen.

PAK UW KANS

DE EERSTE STAP

Hoe kunt u LB-IX inzetten om de doelen voor uw organisatie beter en sneller te realiseren? Onze Quick Scan geeft de eerste inzichten. We kijken dan vooral naar het ‘wat’, ‘waarom’ en ‘hoe’ er met leveranciers samengewerkt wordt. En vertalen dat naar concrete kansen.

Wat houdt dit concreet in? Voor het ‘wat’ maken we een analyse van de inkoopwaarde. Het ‘waarom’ en ‘hoe’ brengen we in kaart met medewerkers uit verschillende disciplines en lagen in de organisatie. Uiteindelijk zit daar veel kennis en kunde. We zijn nieuwsgierig naar de bestaande opvatting over de positie van de leverandcier. Hoe effectief is de samenwerking? Wie worden erbij betrokken? Waar liggen de verantwoordelijkheden en wie neemt de beslissingen?

Op basis van de Quick Scan hoort u onze bevindingen en aanbevelingen. Waar we kansen zien, doen we concrete voorstellen. Deze pakken we graag samen met u op. Onze hands-on aanpak is de afgelopen jaren effectief gebleken.