12 Oktober 2015 / by Mark Lindeman

Leveranciers in de zorg: onderneem actie!

Wat gaat er mis met marktwerking in de zorg? Waar de overheid marktwerking wil aanmoedigen in ons zorgsysteem, willen leveranciers het liefst zaken reguleren. En dat terwijl juist zij in een vrije markt opereren. De wereld op zijn kop dus.

Waar komt deze gedachte vandaag? In de media duiken regelmatig berichten op over leveranciers in de zorgsector die zich beklagen over het feit dat ze gemangeld worden door zorgverzekeraars. Ze voelen zich tekort gedaan door verzekeraars. Die richten zich bijvoorbeeld op het verminderen van toeleveranciers van medische artikelen voor hun verzekerde patiënten. Het lijkt erop dat leveranciers het liefst alles bij het oude willen laten. Leveranciers lopen gek genoeg liever nog steeds met het orderboek de ziekenhuizen langs. Dat past niet meer in de huidige tijdgeest.

Ziekenhuizen en instellingen in Nederland nemen jaarlijks voor ruim € 4 miljard aan materialen af van ondernemingen uit de private sector. Deze kosten worden grotendeels gedragen door zorgverzekeraars. De transitie die plaats vindt in ons zorg-systeem draait om kostenbeheersing en transparantie. Zorgverzekeraars zijn in dat kader bezig om volumes van medische artikelen te concentreren bij een beperkt aantal leveranciers. Concentratie leidt tot efficiency; het contracteren, leveren en administreren van materiaal afkomstig van een beperkt aantal leveranciers kan veel sneller en goedkoper dan werken met een groot scala aan leveranciers. Er blijft dan meer tijd (en geld) over om aan de zorg van de patiënt te besteden. Daar zit uiteindelijk de winst.

De overheid heeft de zorgverzekeraars een belangrijke rol gegeven in de transitie van ons zorgstelsel. Leveranciers kunnen hier als ondernemers fantastisch op inspelen door deze ‘kanalen’ van de zorgverzekeraars optimaal uit te nutten ten behoeve van de patiënt. Daarmee kunnen ze zich onderscheiden van hun concurrenten. Samen met zorginstellingen en verzekeraars op zoek gaan naar hun unieke positie. Zo werkt het in een vrije markt. Dat kan door meer te focussen op de transitie die op dit moment plaats vindt in de zorg die zich meer wil richten op de patiënt. Het lijkt er echter op dat leveranciers gericht blijven op de platte transactie van de verkoop.

De kracht zit ‘m in je goed te onderscheiden als leverancier ten aanzien van de concurrentie. Een winnaar ontsluit deze kracht met een (goed) plan, een verliezer komt meestal met een (slecht) excuus. Dat laatste horen we helaas iets te vaak. Leverancier, onderneem dus actie!