4 Juli 2017 / by Mark Lindeman

Inspiratiesessie Duurzame Kleding & Textiel

Begin juni organiseerde LB-IX samen met De Groene Zaak een bijeenkomst bij UTZ in Amsterdam voor duurzame ondernemers uit de kleding- en textielindustrie. De 20 deelnemers kwamen uit verschillende hoeken van de textielbranche waaronder brancheorganisatie, ondernemers en de SER. Een van de dilemma’s en tegelijkertijd uitdagingen waar de industrie mee kampt, vormt de consument die vooralsnog geen game changer is.

De keerzijde van globalisering in de kledingindustrie wordt steeds zichtbaarder. Ingestorte fabrieken, water- en grondvervuiling en slechte arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden zijn eerder regel dan uitzondering. De consequenties voor het milieu, humanitaire en sociale omstandigheden zijn redenen genoeg voor ondernemers in de kleding- en textielindustrie om rigoureuze maatregelen te nemen. Om de branche structureel te verbeteren, is samenwerking vereist van alle betrokken partijen in de industrie. In 2016 is met het Convenant Duurzame Kleding en Textiel een start gemaakt met deze samenwerking, dat inmiddels door ruim 75 partijen is ondertekend.

Het doel van deze inspiratiesessie was om te bekijken hoe meer ondernemingen kunnen meeliften op het convenant. Het convenant werd tijdens de bijeenkomst toegelicht door vertegenwoordigers van de SER en de kledingbranche. Eén van de belangrijkste doelen is dat bedrijven bewuster worden van hun eigen duurzame productieproces. Het convenant richt zich dan ook op een gezamenlijke, consistente aanpak van verduurzaming binnen de sector. In het najaar volgen initiatieven en activiteiten om de transitie binnen de textielbranche te realiseren. Samenwerking binnen de gehele sector is hiervoor de sleutel.

Inspiratiesessie Duurzame Kleding & Textiel

Het gedrag van de consument blijkt echter een (gezamenlijk) probleem voor de ondernemers in de textielsector. De consument is moeilijk te bewegen om als game changer een actieve rol aan te nemen. Ondanks dat ondernemers in de sector veel innovatieve en duurzame ideeën naar de markt brengen, levert dat voor de consument (nog) niet de nodige stimulans op om op grote schaal te bewegen. Het idee dat duurzaamheid een prijskaartje heeft, is een van de redenen daarvoor, gemakzucht lijkt vooralsnog de boosdoener.

Niet alle ondernemers hebben tijdens de inspiratiesessie antwoord gekregen op hoe zij kunnen meeliften op de doelstellingen van het convenant. Kijken we naar de supply-chain, van vezel tot consument, dan is duidelijk dat het convenant nog onvoldoende focust op de verschillende schakels in die supply-chain. Tussen de grondstoffenproducent, kledingfabrikant en vervolgens de retailers. In die schakels kan de textielinkoper een belangrijke rol spelen. Zij zijn degenen die in de keten de afspraken maken. Ook over duurzaamheid. Maar krijgt de inkoper wel de middelen en het mandaat om echt wat te veranderen? Dat is de vraag. De deelnemers aan de bijeenkomst kijken uit naar de concrete vervolgacties en plannen die uit het convenant voort gaan komen en dit najaar gepresenteerd zullen worden. We houden u op de hoogte.