2 januari 2018 / by Mark Lindeman

CEO’s op zoek naar veelzijdige inkopers

Uit een onlangs verschenen onderzoek van Ayming Consultants* onder 200 CEO’s, CFO’s en CPO’s, blijkt dat 50% van de CEO’s twijfelt aan de effectiviteit van de inkoopfunctie. Dat komt volgens de onderzoekers doordat Inkoopmanagers vooral kijken naar de inzet van technologie en systemen om inkoopprestaties te verbeteren, terwijl de CEO’s liever zien dat Inkoop op meer manieren bijdraagt aan de organisatiestrategie dan alleen door het sluiten van de beste inkoopdeal. Herkenbaar?

Voor ons wel. Wij zien in ons werk dat wanneer een inkoper goed nadenkt over welke leveranciers het best passen bij zijn of haar organisatie, er veel meer te bereiken is dan alleen die beste inkoopdeal. Zo gauw het uitgangspunt een gedeelde ambitie en een gezamenlijk te realiseren doel is, ontstaat er veel meer dan dat. Dan creëer je samen de voorwaarden voor intensief samenwerken in de uitvoering en een focus op resultaat. Precies dat waar beide partijen garen bij spinnen in deze tijd, waar ontwikkelingen op het gebied van technologie, innovaties en duurzaamheid meer en meer om vragen. Op korte én lange termijn.

CEO’s op zoek naar veelzijdige inkopers

Dat zijn mooie woorden waar iedereen het mee eens kan zijn. Maar bij ons gaat het vooral ook om het ‘doen’. Voortgang en resultaten boeken. In de actiestand komen. Die leveranciers vinden waardoor jouw organisatie verder komt. Uitvinden wat de mogelijkheden zijn van de technologische ontwikkelingen voor jouw organisatie en haar leveranciers. Kansen creëren. Daar kun je veel over praten, maar bewegen is beter.

In dat kader verrichten wij ook steeds vaker werk bij het inrichten van effectieve samenwerkingen met start-ups, maar ook bij het organiseren en realiseren van sector-brede duurzaamheidsinitiatieven. Met een zakelijke insteek en focus op resultaat en rendement.

We begrijpen dan ook de zorgen die 50% van de CEO’s heeft over hun inkoop. Echte samenwerking met leveranciers vraagt meer dan een slim inkoopsysteem. Eens sparren hoe je inkoopresultaten kunt realiseren die in lijn liggen met/bijdragen aan de organisatiestrategie? Dat begint met een telefoontje, we leggen dan graag wat meer uit over onze methode en aanpak.

* Voor het Ayming rapport zie: http://www.ayming.com/news/procurement-2020-report-launched/.