24 Oktober 2016 / by Mark Lindeman

Board-members over inkoop: Focus op kwaliteit en vertrouwen

Vakgenoten kunnen elkaar vaak goed uitleggen waar het aan schort als er in hun ogen weinig waardering voor hun vak is. Zo ook bij inkopers. Maar hoe kijkt de CEO en bestuurder naar inkoop? En wat verwachten zij van een goede inkoper? In ieder geval iemand die op de toekomst voorbereid is. Om erachter te komen wat dat betekent, nodigden we een aantal bestuurders en beleidsmakers uit voor een gesprek in het Koetshuis van Kasteel Sterkenburg.

Ploegen op de rotsen

Over één ding is iedereen het snel eens. De inkoper is verantwoordelijk voor het inkopen van de beste kwaliteit tegen de laagste kosten. Opvallend is dat inkopers nooit weggestuurd worden omdat de prijs niet goed is, maar wel als de kwaliteit niet deugt. De inkoper zou veel meer aandacht voor kwaliteit moeten hebben. En dat intern goed verkopen. In de private sector zijn er positieve ontwikkelingen op dat front. Bij de overheid blijft het jammer genoeg ‘ploegen op de rotsen’.

Mindset

Als organisatie wil je leveranciers met een mindset die aansluit bij jouw organisatie. Als dat niet het geval is, loopt het vroeg of laat spaak. Dan wordt de leverancier een ‘liability’ in plaats van een ‘asset’. De relatie verdwijnt waardoor emoties en ego’s leidend worden. Het wordt een gevecht. De inkoper kan volgens de bestuurders een belangrijke rol spelen om het niet zo ver te laten komen. Door bewust te zijn van de relaties in het leveranciersnetwerk en de eigen organisatie. Die te erkennen en daarop te acteren. Uiteindelijk is niemand gebaat bij slepende conflicten.

Integriteit

De kwaliteit van de samenwerking wordt pas zichtbaar tijdens de uitvoering van het contract. Dan begint het echte werk in de ogen van de bestuurders. Het blijft een kwestie van geven en nemen. Samen hobbels nemen. En goed verbanden blijven leggen met het hogere doel én de organisatie. Een goede inkoper begrijpt dat en kan daarop sturen. Resultaatgericht. Zowel binnen de eigen organisatie als naar de leverancier. Integriteit speelt daarin een grote rol. Een goede inkoper weet hier mee om te gaan.

Trend

In een netwerkeconomie worden inkooprelaties samenwerkingsverbanden. Jonge mensen willen en durven anders aan het roer te staan. Daarbij hoeft de klant echt niet altijd het laatste woord te hebben. Het gaat veel meer om samen werken en minder om ego. Het is juist van belang dat de inkoper de goede verbanden weet te leggen. Acteren in lijn met de strategie van meerdere organisaties. Bouwen aan vertrouwen. Daarmee maak je inkoop toekomstbestendig.

Board-members over inkoop: Focus op kwaliteit en vertrouwen