25 Maart 2016

De inkoper is dood. Leve de inkoper!

Iedereen die het inkoopvak serieus neemt, is het er langzamerhand wel over eens. Het is hoog tijd voor inkoop nieuwe stijl. In een round-table begin maart 2016 met beslissers uit de business die dagelijks met inkoop schakelen, stelden we aan de kaak wat nodig is om dat te bereiken.

READ MORE

By Mark Lindeman

19 Januari 2016

Van “systeemdenken” naar “nadenken”

Verduurzaming is een gegeven, zeker binnen inkoop. Arjan van Weele kaart het onderwerp bijvoorbeeld aan in het FD op 11 december jongstleden. Zowel Van Weele als anderen die dit ook constateren, hebben hier een punt te pakken. De vraag is echter hoe je dat realiseert. Ga je dan uit van bestaande systemen of moet de boel echt op de schop? Gezien de geringe voortgang die geboekt wordt op dit vlak is dit de kernvraag.

READ MORE

By Niels Bogman

11 December 2015

Inkopers moeten stoppen zich inkoper te noemen

In de beeldvorming rond Inkoop wemelt het van de stereotypen. Is het een noodzakelijk kwaad? Of een prijsgevecht gevoerd door Excel-keizers? Maar wat zie je als je met een meer open blik naar de beroepsgroep kijkt? Daarvoor nodigde LB-IX negen professionals uit. Niet alleen inkopers, maar juist ook mensen die in hun werk direct met inkoop te maken hebben.

READ MORE

By Mark Lindeman

16 November 2015

Verduurzaam de wereld, begin dan bij Inkoop

Bedrijven en instellingen willen graag laten zien dat ze actief bezig zijn met het verduurzamen van onze wereld. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor leveranciers. Zij initiëren vaak innovaties en ideeën op het gebied van duurzaamheid. Interessante vraag is hoe je als organisatie aangedragen initiatieven kan beoordelen?

READ MORE

By Mark Lindeman

12 Oktober 2015

Leveranciers in de zorg: onderneem actie!

Wat gaat er mis met marktwerking in de zorg? Waar de overheid marktwerking wil aanmoedigen in ons zorgsysteem, willen leveranciers het liefst zaken reguleren. En dat terwijl juist zij in een vrije markt opereren. De wereld op zijn kop dus.

READ MORE

By Mark Lindeman

1  2