16 april 2018

Al is het aanbod nog zo snel, de behoefte achterhaalt haar wel

Het klinkt simpel, het bij elkaar brengen van behoefte en aanbod. Ieder dag leer ik dat dit toch nog wel veel voeten in de aarde blijkt te hebben. Omdat het mensenwerk is?

READ MORE

By Mark Lindeman

2 januari 2018

CEO’s op zoek naar veelzijdige inkopers

Uit een onlangs verschenen onderzoek van Ayming Consultants* onder 200 CEO’s, CFO’s en CPO’s, blijkt dat 50% van de CEO’s twijfelt aan de effectiviteit van de inkoopfunctie. Dat komt volgens de onderzoekers doordat Inkoopmanagers vooral kijken naar de inzet van technologie en systemen om inkoopprestaties te verbeteren, terwijl de CEO’s liever zien dat Inkoop op meer manieren bijdraagt aan de organisatiestrategie dan alleen door het sluiten van de beste inkoopdeal. Herkenbaar?

READ MORE

By Mark Lindeman

9 oktober 2017

Voor wie niet alléén gelooft in succesverhalen

De economie draait weer op volle toeren. De consumptie neem toe en we durven weer wat meer geld uit te geven. De financiële crisis is voorbij en de meeste problemen lijken we achter ons gelaten te hebben. Maar er is meer gaande. We zitten in een tijd waarin veel technologische ontwikkelingen hun plaats nog moeten vinden in ons leven en omgeving. Blockchain en Internet of Things bijvoorbeeld snellen ons vooruit en werpen vraagstukken over de consequenties voor ons leven over ons uit.

READ MORE

By Mark Lindeman

4 Juli 2017

Inspiratiesessie Duurzame Kleding & Textiel

Begin juni organiseerde LB-IX samen met De Groene Zaak een bijeenkomst bij UTZ in Amsterdam voor duurzame ondernemers uit de kleding- en textielindustrie. De 20 deelnemers kwamen uit verschillende hoeken van de textielbranche waaronder brancheorganisatie, ondernemers en de SER. Een van de dilemma’s en tegelijkertijd uitdagingen waar de industrie mee kampt, vormt de consument die vooralsnog geen game changer is.

READ MORE

By Mark Lindeman

29 Maart 2017

Een reus zonder tanden

Onlangs verscheen het rapport ‘Ezeltje-strek-je’ van adviesbureau Gupta, een studie naar winst, macht en regulering in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarin werd geopperd in te grijpen in het geval de winstmarges van toeleveranciers voor de zorg te hoog oplopen. De hoge winsten die toeleveranciers in de zorg maken, is niets nieuws. Kan de sector zich hier zelf dan niet tegen wapenen? Of moeten we de sector zien als een reus zonder tanden?

READ MORE

By Mark Lindeman

3 Februari 2017

Leveranciers van innovatie

Gaat het inkoopvak wel met zijn tijd mee? En welke rol gaat de inkoper van de toekomst dan spelen? Dat was in januari 2017 opnieuw voer voor discussie tijdens een treffen in Kasteel Sterkenburg, tussen beslissers in de business die in hun werk met inkoop te maken hebben.

READ MORE

By Mark Lindeman

18 Januari 2017

Blockchain, een blok aan je been?

Blockchain is hot. Veel bedrijven, banken en instellingen zijn ermee bezig. Wat het is? Het is een openbaar grootboek dat wereldwijd beheerd wordt. Transacties kunnen door iedereen gedaan worden en zijn niet te vervalsen. Een goede indruk van blockchain geeft de TED van expert Bettina Warburg. Zij neemt je mee in de wereld van blockchain en claimt dat de wereld erdoor zal veranderen. Een van de belangrijkste pilaren onder haar betoog is de aanname dat mensen elkaar niet vertrouwen bij het zakendoen. Blockchain is volgens Warburg de oplossing en zou de wijze van zakendoen radicaal kunnen veranderen.

READ MORE

By Niels Bogman

4 December 2016

Indianenverhalen over samenwerken

Traditioneel levende indianen deden alleen dingen waarvan ze wisten dat zeven generaties na hen er profijt van zouden hebben. Daarmee namen ze een verantwoordelijkheid. En die droegen ze over op hun kinderen en zij vervolgens weer op hun kinderen. Een mooi en overzichtelijk principe.

READ MORE

By Mark Lindeman

24 Oktober 2016

Board-members over inkoop: Focus op kwaliteit en vertrouwen

Vakgenoten kunnen elkaar vaak goed uitleggen waar het aan schort als er in hun ogen weinig waardering voor hun vak is. Zo ook bij inkopers. Maar hoe kijkt de CEO en bestuurder naar inkoop? En wat verwachten zij van een goede inkoper? In ieder geval iemand die op de toekomst voorbereid is. Om erachter te komen wat dat betekent, nodigden we een aantal bestuurders en beleidsmakers uit voor een gesprek in het Koetshuis van Kasteel Sterkenburg.

READ MORE

By Mark Lindeman

13 September 2016

Van prijzenjacht naar koopkracht

Afgelopen zomer tekenden 55 Nederlandse bedrijven en organisaties het convenant ‘Duurzame Kleding & Textiel’. Daarmee willen ze bijdragen aan betere werkomstandigheden van textielarbeiders in landen als Bangladesh en Cambodja en aan een schonere productie. Een steun in de rug voor textielinkopers die duurzaam willen inkopen, zou je denken. Of een wassen neus?

READ MORE

By Mark Lindeman

31 Mei 2016

Koopjesjager of deelgenoot?

Onder kosten besparen lijken we in het inkoopvak nog maar een ding te verstaan: leveranciers uitwringen. We willen steeds meer voor minder en zetten de keten zonder schroom onder hoge druk. Dit illustreert ook het artikel ‘Omzet krimpt, winstmarge op peil’ in Het Financeele Dagblad van 30 mei waarin Gerrit Zalm verwoordt wat in veel boardrooms top of mind blijft: de jacht op verdere kostenbesparingen.

READ MORE

By Niels Bogman

26 April 2016

De vraag achter de vraag

Wij hebben dé oplossing voor u! Dat roepen talloze leveranciers in hun propositie. Een interessante belofte, vooral als de leverancier in kwestie zijn klant nog nauwelijks kent. Als klant laat je je gauw verleiden om mee te gaan in zo’n toverformule. Maar mij bekruipt dan halverwege het inkooptraject een ongemakkelijk gevoel. Waar ben ik in verzand geraakt? Gaat dit wel de goede kant op?

READ MORE

By Mark Lindeman

1  2